Noorteprojekt Avatud Meeled

2013/2014. aastal viis MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR läbi "Avatud Meeled" noorteprojekti, mille eesmärk oli toetada ühiskonnas mõistvama ja kaasavama suhtumise kujunemist erivajadustega inimeste suhtes. 

Projekti käigus koostasid noOR-e vabatahtlikud Avatud Meeled töötoa, milles osalejad saavad rohkem teada erivajadustest ning nende kohta enamlevinud väärarvamustest. Lisaks eelnevale saab töötoas osalenud noor kaasa konkreetsed teadmised, kuidas väärarvamusi märgata ja seeläbi väärarvamustel põhinevat käitumist ära hoida. 


Projekti tulemusena on võimalik:
  • kooli, lasteaeda ja noortekeskusesse tellida erivajadusi ja eelarvamusi käsitlev töötuba "Avatud Meeled".
  • leida infot, kuidas planeerida üritusi nii, et kõigil oleks võimalik osaleda - tegutse kaasavalt!

 Avatud Meeled töötoad alustavad uuesti 2017. aastal.


           Avatud Meelte noorteprojekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

                                                                                                                               


"Avatud Meeled" noorteprojektis osalenud noorte mõtted:

  "Meie ümber on palju erivajadusi, nii nähtavaid kui ka silmale nähtamatuid ning kõik me puutume elu jooksul ühel või teisel moel nendega kokku. Seega on oluline nendest ka rääkida. Ja rääkida sellest, et me kõik oleme ju tegelikult võrdsed ja ideaalis võiksid kõigil olla ka võrdsed võimalused. Asi on suhtumises, kuid õnneks on suhtumist võimalik muuta ja seda üritame ka meie teha." 

Tiina, Avatud Meeled töötubade läbiviija

"Avatud Meeled projektis osalemine on andnud mulle teadmise ja kogemuse, et meeskonnatöö on väga oluline. Samuti on see andnud uusi teadmisi erinevate erivajaduste kohta ning oskuse, kuidas rääkida erivajadustest lihtsalt ja arusaadavalt. Kindlasti on üks olulisemaid asju see, et Avatud Meeled projekt annab võimaluse teada saada, mida mõtlevad need noored, kes pole enne kokku puutunud erivajadusega inimestega."

- Triinu, Avatud Meeled töötubade läbiviija