EVT FLOW: aasta välismaal annab hindamatu väärtusega vabaduse tunde 22. mai

admin · Kommentaarid: 0
Orsolya György on Lüganuse vallas asuva Maidla noortekeskuse Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) programmi välisvabatahtlik. Orsolya tuli Eestisse Rumeeniast ning esindab sealsete ungarlaste etnilist gruppi. Eestis veedetud 9 kuud on Orsolya jäädvustanud fotodele, mida on võimalik näha Tartu Lille Majas oleval fotonäitusel In Transit. Näitus on avatud 16. - 26.05. Vestlesime Orsolyaga nii fotograafiast kui vabatahtlikuks olemisest. EVT mõju väiksemale kogukonnale kommenteerib Maidla noortekeskuse juhataja/noorsootöötaja Gerri Alamets.
Miks just fotograafia? Kaua oled fotograafiaga tegelenud?

Kõigil on mingi hobi, mis rahustab ja inspireerib neid. Minu oma, paljude teiste hulgas, on fotograafia. Mul on väga vedanud, olen terve oma elu õppinud kunstikoolis. Minu alg- ja keskkooliks oli muusika- ja kunstiakadeemia "Nagy Istvan", kus ma õppisin viiulit 12 aastat. Kuid viimastel aastatel olen hakanud tõsisemalt suhtuma just fotograafiasse ning avastanud seda rohkem nagu kunstivormi kui lihtsalt hobi. Sellest tulenevalt soovin edasi õppida Sapientia ülikooli filmi, fotograafia ja meedia kursusel.


Kuidas on EVT on mõjutanud seda, millisena end ümbritsevat maailma näed läbi kaamera ja kaamerata?

Mul on tunne, et EVT programmil on olnud väga suur mõju nii minu hoiakutele, teemadele (mida pildistan) kui ka ellusuhtumisele üldiselt. Paljud on mulle enne öelnud, et see kogemus võib inimesi väga palju positiivselt muuta ning mõjutada inimese elus erinevaid asju. Ma võin uhkusega öelda, et nüüd ma mõistan, mida nad on selle all mõelnud. Väga tugev isiksus areneb siis, kui oled oma mugavusstsoonist väljas, oma koduseine vahelt väljas. See kogemus on andnud mulle vabaduse tunde, mis on hindamatu väärtusega. Ma ei ole väga pikka aega iseenda ja maailmaga veel sellises harmoonias olnud.


Milline näitusel olev foto väljendab kõige paremini Sinu EVT kogemust?

Kui ma peaksin valima foto, mis kõige paremini kirjeldab minu hinnangut, siis ma valiksin metsas oleva puu. Ta tõuseb esile ja jääb silma, aga samas on ideaalselt kohal. Ma usun, et ka mina olen võimeline omal kohal olema selles ilusas Eesti maailmas. 


Mida Sa veel soovid oma EVT ajal "kinni püüda"?

Minu plaan on jätkata enda tänavafotograafia seeriat.


***

Gerri Alamets, Maidla noortekeskuse juhataja/noorsootöötaja:
"EVT annab ühele väiksele kogukonnale suuremad mõõtmed, kui see esialgselt võib teistele tunduda või näida -  just selliste EVS vabatahtlike näol, kes meid iga-aastaselt külastavad. Nad toovad  meie noortekeskustesse, lasteaeda, kooli ning laialdasemalt kogukonda oma maa kultuuri, uusi mõtteid, algatusi, leitakse sõpru igaveseks. Vabatahtlikud on noortekeskuse töösse toonud läbi aastate palju värve – EVS vabatahtlike poolt on algatatud rahvusvahelisi projekte, loodud on noortekeskusesse Oma Raamatukogu, korraldatud heategevusprojekte lastekodulastele, eakatele, kokku kutsutud Eestis viibivad vabatahtlikud ning korraldatud Euroopa Päeva, suurt kunstiprojekti Aidu Veespordikeskuses, erinevate keeletundide õpitubasid kohalikule kogukonnale."
Inglise keeles / In English:

Why photography? How long have you taken photos? 

Everyone has a hobby, which relaxes and inspires them. My one, among many others, is photography. I am very fortunate as I always had the privilege to study in art schools, my primary school and college being, "Nagy István” Music and Artistic Academy of violin course which I have finished from my academic years 1-12. However, in the recent years, photography is something I started taking very seriously, and started to approach photography more as an art and less as a hobby. Following these turn of events, I've applied for a film, photography and media course at the University of Sapientia.


How EVS has influenced the way you look the world around you with and without your camera?  

I feel like the EVS program has made a massive difference defining my attitude and feelings towards the subject and generally towards life as well. Many have said to me before, that this can hugely change people in a positive aspect, which has an effect on many areas of ones life. I can proudly announce that now I finally understand what they meant. A very strong person develops when you're out of your comfort zone, the safe home environment. This period has given me a feeling of freedom, which is priceless. I haven't been such in harmony with myself and the world for such a long time.


Which photo of the ones you have in the exhibition expresses your EVS the most? Why? 

If I had to chose the photograph, which best describes my judgement, then I would pick the tree in the forest. It stands out, catches the eye, and yet it is perfectly in place. I believe I am too able to stand my place in this beautiful Eesti world.


What else would you like to capture during your EVS? 

My plan is to continue my street photo series.

***

Gerri Alamets, Maidla noortekeskuse juhataja/noorsootöötaja: 
"EVS gives bigger dimension to a small community as it might not be visible in first place - exactly thanks to the EVS volunteers who visit us every year. They bring their culture, new thoughts, initiatives, create long lasting friendships in our youth centers, kindergartens, schools and in the community on wider scale. Volunteers have brought many colors to our youth centre - EVS volunteers have initiated international youth projects, created youth centre's library, organized charity projects for orphanages, elderly houses, organized Europe Day and huge art project in Aidu Water Sport Center, held various language and culture workshops for local community"   


Supported by:

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar