KOGEMUS: noOR-ed ja Very Normal People 12. dets

admin · Kommentaarid: 0
27.11-3.12.16 toimus Palermos rahvusvaheline koolitus "Very Normal People". Koolituse korraldas Itaalia organisatsioon Uniamoci Onlus, mis igapäevaselt tegeleb erivajadustega noortele ja tavanoortele suunatud vaba aja tegevustega. Eesti Erinoorsootöö Ühingut noOR esindasid koolitusel kolm noortega tegelevat osalejat - Nele Sooväli, Liis Tamman ja Kai Raku. Lisaks Eestile osalesid koolitusel veel Hispaania, Itaalia, Portugali, Bulgaaria ning Rumeenia noorsootöötajad ja õpetajad.
                            
                                                            


Koolituse peamisteks eesmärkideks olid:
  • kaasava noorsootöö edendamine ja vastavate oskuse omandamine tööks eri võimekusega noorte gruppidega;
  • kaasatuse edendamine noorsootöös ning uute koostööprojektide loomine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • koolituse jooksul jagatud teadmiste ja kogemuste levitamine rahvusvahelisel tasandil loodava veebipõhise platvormi kaudu;
Seitsme koolituspäeva jooksul oli osalejatel võimalus defineerida enda jaoks mida kaasamine ülepea tähendab ja kuidas see osalejate igapäevas väljendub. Grupiaruteludel jõuti kahelda kas mitte kaasamine ise ei tekita olukorda, kus sildistamise tulemusena (kaasame erivajadustega noori) taastoodetakse kaasatuse/tõrjutuse polaarsust. Lisaks sai mainitud oht mis resoneerub ütlusega - liigne agarus on ogarus - ehk kuidas liigne abistamine võib vahel kasu asemel hoopis kahju tuua. Koolitust saatis läbivalt tõdemus, et kogemus ise on parim õpetaja ning erivajaduse asemel tuleks eelkõige märgata inimest. 

Koolituse praktilisem külg seadis osalejatele ülesandeks töötada välja kolm erinevat töötuba, mis arvestaks sihtgrupi eripärasid. Valminud töötubades osalesid Uniamoci Onlus'e noored, kes hiljem andsid kogemusele enda hinnangu. 


        
Dream Team: Liis, Kai & Nele ning Giulia, taustal Antonio ja Eleonora
Uurisime mida õppisid koolitusel Eesti osalejad:

Nele Sooväli - stsenograaf ja kunstiõpetaja eriala üliõpilane:
Mis ajendas Sind koolitusel osalema? Osalesin koolitusel, et aimu saada mis tähendab töö erivajadustega inimestega ning kuidas see käib Itaalias, Palermos. 

Mida koolitus Sulle pakkus? Koolitus pakkus võimalust heita pilk, kuidas kaasatakse erivajadustega noori erinevatesse tegevustesse antud MTÜs.

Jaga mõni nipp/tähelepanek, mida võiks silmas pidada kaasates tegevustesse puudest tingitud erivajadustega noori: Eelkõige tuleks noorega suhelda nagu omasugusega ning seejärel välja selgitada, mis on tema omapärad, et selle järgi suhtlusprotsessi lihtsamaks muuta. Samuti tuleks ülesannete püstitamisel töös erivajaduse noorega meeles pidada lühendit: K.I.S.S. ehk "keep it simple and short". 

               
Nele, Donia, Rossella, Sofia, Giulia, Ivan, Antonio
                                    Liis Tamman- noorsootöötaja: 
Mis ajendas Sind koolitusel osalema? Osalesin koolitusel, et saada teada, kuidas oleks võimalik kaasata noorsootöösse eriavajadusega inimesi.

Mida koolitus Sulle pakkus? Koolitus pakkus mulle ülevaadet erinevatest praktikatest erivajadustega noorte kaasamiseks ning ühtlasi võimalust ise tegevusi läbi viia. Teiseks mõistsin, kui oluline on koolitamise puhul meeskonna tunde tekitamine ja usalduse ehistamine ning lihtne inimlikkus teiste inimeste kuulamisel, mõistmisel, reageerimisel.

Jaga mõni nipp/tähelepanek, mida võiks silmas pidada kaasates tegevustesse puudest tingitud erivajadustega noori: Pean peaoluliseks erivajadustega inimeste kaasamiseks tahet seda teha ja positiivset hoiakut. Kui on soov ja valmisolek tegevusi pakkuda erineva taustaga noortele ning meeskond, kus üksteist usaldatakse, siis on võimalik teha väga ägedat tööd. Mina olen noorsootöötaja ning oskan siinkohal ainult üle korrata, et noorsootöö on kõigile noortele olenemata oma taustast. Teenuste kättesaadavus erivajadustega noortele lähtuvalt keskkonnast on olnud alati probleemiks. Pean aga sellest olulisemaks tahet noori kaasata ning näen seejuures Eesti puhul vajadust laiemalt ühiskondliku hoiaku muutmiseks. Tore, et noOR tegeleb kampaaniate ja teavitamisega, mis toetab selle eesmärgini jõudmist. Rahvusvaheline võrgustikutöö ja koolitused annavad kindlasti sellesse lisapanuse.

                
Giulia, Veronica, Antonio
Kai Raku- kaasava noorsootöö huviline: 
Mis ajendas Sind koolitusel osalema? Oleme noOR-es kaasamise teemadega tegelenud suuremal ja vähemal määral pea 4 aastat. Osalesin koolitusel, et õppida antud valdkonnas midagi uut ja jagada juba olemasolevaid teadmisi rahvusvaheliste kolleegidega. Korraldaja organisatsioon on saranane noOR-le ehk peab oluliseks kaasata oma tegevustesse nii erivajadusega kui tavanoori üheaegselt, seega nende tegevused pakkusid mulle huvi. Lisaks otsime pidevalt partnerorganisatsioone, kellega koos läbi viia eri võimekusega noorte gruppidele suunatud rahvusvahelisi tegevusi. Antud koolitus oli hea võimalus, et kohtuda võimalike uute partneritega isiklikult.

Mida koolitus Sulle pakkus? Mina võtsin koolituselt kaasa kõik need head näited erinevatest organisatsioonidest ja algatustest, mis tegutsevad ja leiavad aset osalejate koduriikides. Näiteks jäi meelde ja sütitas uusi mõtteid Barcelonas tegutsev disainistuudio La Casa de Carlota, kelle loovmeeskond koosneb eri võimekusega inimestest - intellektipuudega inimesed, autistid, Down'i sündroomiga inimesed ning disainitudengid ja professionaalid. Nad näevad eelist selles, et inimesed tajuvad maailma omamoodi ning panevad sellest ideest kantud lahendused tööle oma graafilise disaini projektides. NT:

          
La Casa de Carlota tööd

                        

Või näiteks Poolas toimuv algatus 440 KM, kus iga aasta läbib Sylwia Nikko-Biernacka 440 km jala mööda mõnda mereäärset teed, et tõsta tähelepanu erivajadustega naiste olukorrale Poolas. Äge!

Jaga mõni nipp/tähelepanek, mida võiks silmas pidada kaasates tegevustesse puudest tingitud erivajadustega noori: Kui tekib mõte, et tahaks oma tegevustesse kaasata erivajadustega inimesi, aga puuduv eelnev kokkupuude, siis soovitan kiigata erinevate eeskoste organisatioonide kodukatele, kus jagatakse lihtsaid näpunäiteid, mida suhtlemisel silmas pidada. Need on justkui kaart, mis on võõra maa-ala avastamisel abiks, aga nagu kaart ei ole tegelik territoorium ise, siis välja toodud näpunäited ei pruugi ka kõikide inimeste puhul võrdselt kehtida. Siiski-siiski, mõned nipid oleme kogunud ka enda kodulehele: http://erinoor.ee/avatudmeeled/kaasava-planeerimise-pohimotted. Minu meelest on tahe koos asju teha peamine mis loeb, küll kõik ülejäänu ise paika loksub.

Julget avastamist!


         Koolitust toetas Erasmus+ haridusprogramm

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar