Meie organisatsioonil on 4-liikmeline juhatus, kelle peamiseks ülesandeks on organisatsiooni strateegiliste suundade ja otsuste kujundamine ja vastuvõtmine.

Kõik meie juhatuseliikmed on aktiivselt seotud sotsiaal- või noorsootööga.

JUHATUSSE KUULUVAD:

 
  JUTA ASUJA
Kontakt: juta@erinoor.ee

Juta on üks organisatsiooni asutajaliikmetest ning seega olnud MTÜ noOR tegevustega seotud selle algusaegadest alates (2004.aastast). Viimased ligi 10 aastat on olnud seotud sotsiaal- ja noorsootööga (erivajadustega inimesed, noored, kuriteoohvrid jne) ning rahvusvahelises noorsootöös aktiivne alates 2004.aastast.

Juta on juhatuse liikmetest igapäevaselt seotud MTÜ noOR-e ettevõtmistega.

TAUNO ASUJA

Tauno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala 2005. aastal Sotsiaalalal töötanud alates 2002 aastast- alustades lastekaitsest ning liikunud edasi erivajadustega inimeste hoolekande valdkonda. 


KAI RAKU
Kontakt: kai@erinoor.ee

On õppinud Eesti humanitaarinstituudis antropoloogiat ning MTÜ noOR-e juures on tegev aastast 2010.

Tegeleb igapäevaselt organisatsiooni tegevuste koordineerimisega.JAANIKA PALM

Kontakt: jaanika@erinoor.ee

Jaanika kaitses 2016.a. kommunikatsiooni magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Enne seda töötas ta kümmekond aastat noortevaldkonnas juhtides väga erinevaid projekte nii Eestis kui ka välismaal. Jaanika koordineerib noorteprojekte ning aitab korraldada organisatsiooni teavitustegevust.
TÖÖTAJAD