Avatud Meeled töötubade Korduma Kippuvad Küsimused:               

Mis on Avatud Meeled töötoad?
Avatud Meeled töötoad on noortelt noortele kohtumised, kus läbi interaktiivsete õpimeetodite vastatakse järgmistele küsimustele: mis on erivajadused? mis on eelarvamused? kuidas need on omavahel seotud? Töötubade eesmärgiks on rääkida lähemalt erivajadustest, tuua välja seos erivajaduste ning eelarvamuste vahel ning küsida noorte käest kas eelarvamuste vaba käitumine on ülepea olemas, kui jah, siis milline?

Kellele on mõeldud Avatud Meeled töötoad?
Koolides külastamisel on meie töötuba jõukohane algklasside ja põhikooli õpilastele. Noortekeskuses võtame enda sekka kõik, kellel huvi. Lasteaias saavad päris pisikesed katsuda ja mängida, natuke suuremad, kuulata ja küsida.

Kes teevad Avatud Meeled töötubasid?
Töötubasid viivad läbi noored, kes peavad oluliseks koos teiste noortega arutada erivajaduste ning eelarvamuste teemadel. 

Mida tehakse Avatud Meeled töötubades?
Koolid: Töötoad on mõeldus läbi viimiseks algklasside ja põhikooli taseme õpilaste koolitunnis. Töötoa pikkuseks on üks akadeemiline tund ehk sobib ideaalselt ühiskonnaõpetuse või terviseõpetuse tunni kavva. Tunni jooksul lahendavad õpilased erivajadusi puudutava ülesande, arutavad tulemuste üle ning kirjutavad üles eelarvemuste vaba käitumise tunnusmärke. 
  
Noortekeskused: Tehakse foorumteatrit ning tutvutakse erivajadustega kaasas käivate eelarvamustega. Töötuba on üles ehitatud kaasavatel õppemeetoditel, mis kaasavad osalejaid nii tegutsema kui mõtlema.
  
Lasteaiad: Läbi lugude ja mängude räägitakse lastega erivajadustest ning vastatakse laste küsimustele. 

Mis on Lahenda Avatud Meeltega Idee Konkurss?
Töötoas osalenud koolid ning noortekeskused saavad endale Lahenda Avatud Meeltega voldiku koos 5 ülesandega. Lahendades ära koos klassikaaslastega või oma noortegrupiga voldikus olevad ülesanded, on noortel võimalus osaleda Avatud Meelte Idee Konkursil. Mis see on?  See saab selgeks siis, kui oled osalenud töötoas:)

Tahad Avatud Meeled töötubade tegijatega ühineda?
Muidugi saab! Võtame jooksvalt vastu kõiki huvilisi, kes soovivad töötubade nipid meie praeguste tegijate kõrval selgeks õppida ning siis koos läbi viia. Kirjuta oma soovist meile all olevale e-kirja aadressile.

Kuidas ma saan Avatud Meeled töötoa tegijaid kutsuda enda juurde?
Lihtne, kirjuta tegijatele ja kutsu: info@erinoor.ee