Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR – sõpradele noOR – on loodud 2004. aastal eesmärgiga kaasata aktiivsemalt ühiskonda erivajadustega noori, kuid meie tegevustes on oodatud kaasa lööma kõik teisedki noored. Tegelikult arvame, et me kõik oleme erivajadustega – meil kõigil on lihtsalt väga erinevad vajadused – ning, et just personaalsetest erinevustest tulenevalt on igaühel meist midagi teistega jagada. Jagamises ja selle läbi õppimises peitub aga tõeline nooreks olemise väärtus.

Suure osa ühingu tänastest tegevustest moodustavad rahvusvahelised noorsootöö projektid, nagu ESK (Euroopa Solidaarsuskorpus), noortevahetused ja koolitused. EVT, noortevahetuse ja koolituste projektides osaleme nii kohaliku koordineeriva kui välismaale saatva organisatsioonina. Rahvusvahelised noorsootöö projektid on andnud meile põhjalikud teadmised nii kultuuridevahelisest õppimisest, projektijuhtimisest kui mitmetahulisest noorsootööst, neid teadmisi soovime nüüd jagada koolituste formaadis Eesti noortega.

Meie partneriteks on mitmed noortekeskused ja koolid, nagu Tallinna Tugikeskus Juks, Käo Tugikeskus, Tallinna Kadaka Põhikool, Päevakeskus Vinger MTÜ jt. Oleme alati avatud uutele partneritele, kes huvitatud erivajadustega noorte kaasamisest ning oma organisatsioonis välisvabatahtlike võõrustamisest.

Käesoleval hetkel oleme siiditrüki töötubadega võtnud suuna sotsiaalse ettevõtluse arendamise poole ning oleme selleski vallas avatud koostöövõimalustele.

Oma tegevuses lähtume Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR põhikiri.pdf

Majandusaasta aruanded:
Majandusaasta aruanne 2018
Majandusaasta aruanne 2017
Majandusaasta aruanne 2016
Majandusaasta aruanne 2015
Majandusaasta aruanne 2014